Hvordan jobbe i Word

Microsoft Word-programmet er et multifunksjonelt verktøy for å arbeide med tekst. Dessverre bruker mange brukere dette kraftige dokumentbehandlingsverktøyet som en analog av en skrivemaskin. Som et resultat av denne fraværet for den rike funksjonaliteten til MS Word oppstår mange ubehagelige situasjoner. For eksempel er mange mennesker kjent med problemet når feil formatert tekst når den skrives ut på papir, så helt annerledes ut enn på skjermen på skjermen. Til tross for at det er mange muligheter for denne søknaden, er det nok å studere bare noen få grunnleggende funksjoner for å lykkes med det, og resten skal forstå etter behov.
Hvordan nummeresider i Word
Hvordan sletter man en side i Word
Hvordan lage innholdsfortegnelse i Word
Hvordan sette inn bord i Word
Slik flipper du tekst i Word
Slik setter du inn en ramme i Word

Hvordan nummeresider i Word

Nummeringen av sider i Word er enkelt. Denne oppgaven, som regel, forårsaker ikke problemer selv for nybegynnere. For å nummerere arkene i dokumentet, åpne “Insert” -fanen i MS Word hovedmenyen. På denne kategorien må du finne “Header & Footer” -blokken og velg “Page number” i den.Sett inn sidetall i Word
I rullegardinmenyen kan du spesifisere delen av siden der sidetallet skal være plassert. Insert page numbers Word
Den kan plasseres øverst på siden, nederst på den, på kantene av arket og på den angitte plasseringen. I sistnevnte tilfelle bør du plassere markøren i den delen av siden der nummeret skal være plassert, og velg elementet “Current Position” i menyen i “Page Number” -delen. Etter at sidenummeret er valgt, vil det bli skrevet ut i delen av arket der musepekeren ble plassert.

I kurspapirene eller abstractene er tittelsiden vanligvis ikke nummerert. I dette tilfellet er det påkrevd at sidenummereringen starter fra det andre arket i dokumentet. Dette gjøres som følger.

 1. Gå til «Insert» -fanen, gå til «Header & Footer» -delen, klikk på «Page Number» -ikonet og velg “Format Page Numbers…” fra rullegardinmenyen.Microsoft Word legg inn sidetall
 2. I vinduet som ser ut til å velge sidenummerformat, merk avsnittet “Start at …” og angi nummer 2 hvis det første arket i dokumentet skal utelukkes fra nummereringen. Slik legger du inn sidetall på Word Etter å ha klikket på “OK” -knappen, nummereres alle andre ark automatisk.

På samme måte kan du sette nummereringen, starter med et hvilket som helst ark i dokumentet. I samme vindu kan du velge tegn for å vise sidenummereringen. Det kan være tall, bokstaver, romerske tall og så videre.

Hvis det vises en headerstrimmel på dokumentsiden etter de ovennevnte manipulasjonene, kan du lukke den ved å klikke på “Close Header and Footer” -knappen, som vist på figuren.Slik setter du inn sidetall Word

Hvordan sletter man en side i Word

Generelt, for å slette en tom side i MS Word, er det nok bare å slette alle tomme linjer på den. Dette er gjort så.

 1. I hovedmenyen til MS Word klikker du på ikonet for å vise de skjulte tegnene.Slik sletter du siden i Word
 2. Velg alle kontrolltegn (inkludert sideskift) med musen og trykk på “Delete” -knappen eller bruk “Backspace” -knappen til dette formålet.Slik sletter du tom side i Word

Etter at alle disse kontrolltegnene er fjernet, slettes et tomt ark fra siden.

Hva om jeg må slette siden med teksten? Du kan ganske enkelt velge all teksten på arket og klikke på “Delete” -knappen. Men det er en mer elegant og effektiv måte å fjerne slike sider på. Det anbefales å bruke det for dokumenter med et stort antall sider. For eksempel er det et abstrakt der 320 ark. Det er nødvendig å slette 120, 255 og 298 sider. Hvis du bruker fremgangsmåten ovenfor, må du bla teksten til 120 sider, velg alle tegnene på siden med en mus, slett dem, bla deretter til 255 sider og så videre.

For å gjøre det raskere og mer effektivt, klikk på “Find” -knappen på “Home” -fanen. I vinduet “Find and Replace” som vises, klikker du på “Go To” -fanen og velger «Page» -overgangsobjektet. I sidenummerfeltet, skriv inn nummeret til siden du vil slette, og klikk på “Next” -knappen.Slik sletter du en side i Microsoft Word Etter det vises den angitte siden på skjermen. Det vil ikke være nødvendig å bla gjennom hele dokumentet fra begynnelsen.

Ikke lukk vinduet “Find and Replace”. Skriv inn sidenummer i feltet \page. Med det vil hele innholdet på siden bli uthevet. Klikk på “Next” -knappen.
Når du har markert sidens innhold, lukker du søkefeltet og klikker på “Remove” -knappen. Gjenta de ovennevnte prosedyrene for de resterende sidene i dokumentet som skal slettes. Dette sparer mye tid på prosessen med å fjerne unødvendige ark.

Hvordan lage innholdsfortegnelse i Word

Det virker som om det kan være lettere? I dette formålet er det nok å skrive ut alle overskrifter av seksjoner og delseksjoner av dokumentet på et eget ark, og angi sidenumrene etter flere mellomrom. Samtidig har denne metoden flere mangler enn meritter. Innholdsfortegnelsen viser seg å være ujevn, hvis du endrer sidenummeret til en av seksjonene, må du manuelt endre de resterende sidetallene. Og dette er ikke hele listen over problemer som oppstår når du manuelt lager en innholdsfortegnelse.

Det er mye mer praktisk å bruke de innebygde MS Word-verktøyene til å lage en innholdsfortegnelse. Dette er en veldig rask og praktisk metode, der alle elementer i innholdsfortegnelsen og sidenummereringen automatisk blir satt inn.

 1. Sett nummereringen av sidene i dokumentet, som beskrevet ovenfor.
 2. For hver seksjon og underdel i dokumentet, velg “Heading” -stilen i “Styles” -panelet. For å formatere partisjoner, velg “Heading 1” -stil, for å formatere underrubrikkene “Heading 2” og så videre.Hvordan lage innholdsfortegnelse i Word
 3. Plasser markøren på stedet der innholdsfortegnelsen skal være plassert. For eksempel, i begynnelsen av dokumentet. På hovedmenyen i MS Word, gå til “References” -fanen og åpne “Table of Contents” -elementet. Velg ønsket type innholdsfortegnelse ved å klikke på den med musen.Hvordan lage innholdsfortegnelse på Word
 4. På stedet der musepekeren ble plassert, vises innholdsfortegnelsen i dokumentet. Hvis du vil plassere det på et eget ark, legger du inn et sideskudd på slutten av innholdsfortegnelsen.

Hvis du ikke er fornøyd med stilen på tittelen, for eksempel skriftstørrelsen eller dens type, kan dette lett bli løst. For å gjøre dette, høyreklikk på overskriften stil i hoved Word-menyen og velg “Edit”.Hvordan lage innholdsfortegnelse i MS Word Her kan du endre skriften, størrelsen og mye mer.

Med denne metoden for å lage en innholdsfortegnelse, gjøres alle endringene i den automatisk. For eksempel kan du legge til, endre eller slette en tittel, og deretter bare oppdatere innholdsfortegnelsen, uten å fikse noe manuelt. For å gjøre dette, gå til “References” -fanen i hovedordmenyen og klikk “Update entire Table”. I vinduet som vises, kan du velge hvilke endringer som skal gjøres i innholdsfortegnelsen.Hvordan lage innholdsfortegnelse i Microsoft Word

Hvordan sette inn bord i Word

Tabeller kan gjøres ikke bare i MS Excel-applikasjonen, men også i MS Word. Selv om de selvfølgelig ikke har så kraftig funksjonalitet i Ordet. De er utformet primært for å strukturere informasjonen og gjøre de viste dataene mer synlige. I Word er det flere måter å lage tabeller på.

 1. Automatisk tabellinnsetting. Det er ganske enkelt trukket med musen i den oppgitte tabellmalen. På “Insert” -fanen klikker du på “Table” -elementet og velger ønsket antall rader og kolonner med musen. Samtidig med denne prosessen vises den angitte tabellen på det stedet du oppgir.Hvordan lage et bord i Word Dette er en veldig praktisk og rask måte. Men hva om antall rader eller kolonner er større enn bildet med bordet tillater?
 2. Sett inn et bord med parametrene. På samme fane “Insert”, gå til “Table” og klikk på “Insert Table” -linken. Hvordan lage et bord på Word I vinduet som vises, angi antall rader og kolonner i tabellen, samt andre parametere. Klikk på OK.Hvordan lage et bord i Microsoft Word
 3. Tegning av et bord ligner hvordan det er gjort i Paint. Denne funksjonen brukes sjelden av Word, men noen ganger er bruken rettferdiggjort, for eksempel hvis du vil sette inn et bord med celler av forskjellige høyder og bredder. For å gjøre dette, gå til “Table” delen og velg “Draw Table”.Hvordan lage et bord på Microsoft Word I stedet for en markør vises et blyantbilde på skjermen. Den trekker de ytre grensene til bordet, og deretter vises kolonnene og cellene i den ønskede konfigurasjonen inne i den. For å gå ut av tegnemodus, trykk på Esc-tasten.
 4. Sett inn et Excel regneark. Tabeller, utført på denne måten, har all funksjonalitet i Excel-tabeller. Dette er veldig nyttig i tilfeller der du ikke bare trenger å vise data i form av et bord, men også gjøre noen beregninger med dem. Hvordan lager jeg et bord i Word Hvis du vil bruke denne metoden i vinduet Sett inn tabell, klikker du på koblingen “Excel Spreadsheet” og følger deretter alle trinnene i tabellen i samme rekkefølge som i MS Excel. For å gå ut av modusen, trykk på Esc
 5. Quick tables. Dette er en veldig praktisk og rask måte å lage tabeller basert på allerede ferdige maler. For å bruke det, gå til “Quick tables” -elementet og velg den ferdige malen. Hvordan lage et bord i MS Word Tabellen opprettet av denne metoden kan endres i henhold til dine krav.

Hver av disse metodene er ganske effektiv og praktisk når du lager tabeller. Du trenger bare å velge den optimale metoden for å lage et bestemt bord.

Slik flipper du tekst i Word

Noen ganger er det nødvendig å skru ikke hele teksten på arket, men bare en del av det eller et enkelt ord. Som vanlig, for å gjøre dette, er det flere måter.

 1. Lag et ord eller en del av teksten i form av en innskrift. For å gjøre dette, gå til Sett inn-fanen i MS Word hovedmenyen, velg “Shapes” -blokken og klikk “Caption” -knappen i den.Hvordan flippe en tekstboks i Word Etter det bør markøren tegne området der den roterte teksten vil bli plassert. Dette åpner automatisk fanen “Format”. I øverste venstre hjørne klikker du på knappen “Text Direction”, angi retningen du trenger og skriv inn teksten.
 2. Bruke tabeller. Gå til “Insert” -fanen, velg “Table” -delen og gjør tabellen fra en celle. Skriv riktig ord eller uttrykk i cellen. Gå til “Layout” -fanen og klikk på “Text Direction” -knappen.Slik flipper du tekst i Microsoft Word 2007 Ikke glem å fjerne kantene på cellen, slik at den roterte teksten ser naturlig ut. For å gjøre dette, klikk på cellen, velg avsnittet “Borders and Shading” og sett “No” -type.

Det finnes andre måter å slå teksten på i Word, men de brukes sjelden og mindre effektivt.

Slik setter du inn en ramme i Word

Rammer i Word brukes i to tilfeller – når du vil legge inn en del av teksten i rammen og når du trenger å sirkulere siden. Stroke kan være fra alle sider eller bare med noen.

 1. En ramme rundt teksten. Først av alt, bør du velge delen av teksten som blir sirklet med musen. På “Home” -fanen i “Paragraph” -delen klikker du på “Frame” -knappen.Slik setter du inn ramme i Word Velg rammetype i vinduet som vises. Som et resultat av disse handlingene vil du motta tekst som er omgitt av en ramme.
 2. Noen ganger er det nødvendig at teksten på hver side av dokumentet er vedlagt i en ramme. For å gjøre dette, klikk på “Home” -fanen i “Paragraph” -blokken ved å klikke på “Borders” -ikonet og velg “Borders and Shading”. I vinduet som vises, gå til kategorien “Page Border” og velg “Box” -Typen.Slik setter du inn ramme i MS Word For hvert ark av dokumentet som skal innrammes, velg alternativet “Apply to: Whole document”. Etter å ha klikket på “OK” -knappen, vil hvert ark av dokumentet bli innrammet.

Du kan velge farge for rammen, bredden og andre parametere. Du kan gjøre det voluminøst eller med en skygge. Alt dette gjøres på samme faneblad “Page” i avsnittet “Borders and Shading”.

Det anbefales at alle manipulasjoner med de studerte Word-funksjonene utføres på kopier av dokumenter. Det kan hende at ønsket resultat ikke oppnås umiddelbart, så det er en risiko for at du mister det opprinnelige alternativet for tekstformatering hvis du ikke lar originalfilen være uendret. På samme tid, ikke glem å fjerne dupliserte  av slike filer regelmessig ved hjelp av spesielle programmer eller manuelt.