Entries with tag ‘TEXT-funksjonen’:

Hvordan lage en strek i stedet for en null i en tabell

I noen rapporter er det å foretrekke å sette en bindestrek i stedet for en null i celler med en nullverdi, fordi en bindestrek er mer passende enn en null i en celle. For å forbedre lesbarheten til tabeller er det flere måter å legge merke til 0 med (-). Endre tallformatet Bruke et tilpasset… Continue reading –>

Hvordan trekke ut månedsnavn fra dato i Excel

Microsoft Excel lagrer data i “dato” -formatet alltid i samme form. Visningen av disse dataene i tabellen kan imidlertid være annerledes. Det er mange måter å representere en tabelldato i ønsket format. Noen ganger er det for eksempel nødvendig å trekke ut bare ett element fra en dato i en allerede utarbeidet tabell. Månedens navn… Continue reading –>